Gallery: 
 

AP Former Massachusetts Gov. Mitt Romney waves to fans before the Daytona 500 NASCAR auto race at Daytona International Speedway in Daytona Beach, Fla., - Photo

Former Massachusetts Gov. Mitt Romney waves to fans before the Daytona 500 NASCAR auto race at Daytona International Speedway in Daytona Beach, Fla.,

Sunday February 20, 07:44 PM
Former Massachusetts Gov. Mitt Romney waves to fans before the Daytona 500 NASCAR auto race at Daytona International Speedway in Daytona Beach, Fla., Sunday, Feb. 20, 2011. (AP Photo/Lynne Sladky)