Football Live

Lekhwiya 2012-2013 Fixtures and Results

September
16 Sep, 18:00 Lekhwiya 2 - 0 Al Siliya Qatar Stars League
22 Sep, 16:00 Lekhwiya 0 - 1 Al Jaish Qatar Stars League
28 Sep, 18:00 Al Rayyan 3 - 1 Lekhwiya Qatar Stars League
October
20 Oct, 18:00 Lekhwiya 2 - 2 Al Wakra Qatar Stars League
27 Oct, 16:00 Al Khor 1 - 2 Lekhwiya Qatar Stars League
November
1 Nov, 15:30 Lekhwiya 1 - 0 Al Gharrafa Qatar Stars League
18 Nov, 15:30 Lekhwiya 2 - 0 Qatar SC Qatar Stars League
24 Nov, 13:00 Al Khritiyat 0 - 0 Lekhwiya Qatar Stars League
December
1 Dec, 15:30 Al Arabi 1 - 3 Lekhwiya Qatar Stars League
7 Dec, 15:30 Umm Salal 0 - 0 Lekhwiya Qatar Stars League
14 Dec, 15:30 Lekhwiya 0 - 3 Al Sadd Qatar Stars League
21 Dec, 11:00 Al Siliya 0 - 0 Lekhwiya Qatar Stars League
January
2 Jan, 14:30 Lekhwiya - Paris Saint-Germain Friendly Match
21 Jan, 13:30 Al Jaish 0 - 0 Lekhwiya Qatar Stars League
26 Jan, 15:30 Lekhwiya 0 - 0 Al Rayyan Qatar Stars League
February
10 Feb, 15:30 Al Wakra 0 - 4 Lekhwiya Qatar Stars League
15 Feb, 13:45 Lekhwiya 0 - 0 Al Khor Qatar Stars League
19 Feb, 13:45 Al Gharrafa 0 - 0 Lekhwiya Qatar Stars League
22 Feb, 15:45 Qatar SC 0 - 0 Lekhwiya Qatar Stars League
March
4 Mar, 17:00 Lekhwiya 0 - 0 Al Khritiyat Qatar Stars League
30 Mar, 15:00 Lekhwiya 4 - 1 Al Arabi Qatar Stars League
April
13 Apr, 16:15 Lekhwiya 0 - 0 Umm Salal Qatar Stars League
18 Apr, 16:15 Al Sadd 2 - 2 Lekhwiya Qatar Stars League
May
8 May, 17:45 Lekhwiya - Al Gharrafa Qatar Prince Cup
11 May, 15:15 Al Sadd 3 - 2 Lekhwiya Qatar Prince Cup