Yang Yu Defender

  • Guangzhou R&F
  • China PR
Born06/08/1989 - Tianjin
Height 6'0" Weight 11.3st
HonoursChinese Super League : 2009 (Beijing Guo'an)
ClubsChina PR, Guangzhou R&F, Beijing Guo'an

There is currently no news for Yang Yu.