Bangladesh in Pakistan stats

5 ODI Series | Mon, 08 Sep 2003 - Sat, 20 Sep 2003

Player Stats

Show:
Player Name Matches Innings Runs NO Avg. SR 100's 50's
Hannan Sarker 20 20 383 0 19.15 53.71 0 3
Sanwar Hossain 27 27 290 2 11.6 48.57 0 1
Khaled Mahmud 77 72 991 3 14.36 67.83 0 1
Hasibul Hussain 32 26 172 6 8.6 69.63 0 0
Habibul Bashar 111 105 2168 5 21.68 60.45 0 14
Khaled Mashud 126 110 1818 27 21.90 54.84 0 7
Mohammad Rafique 125 106 1191 17 13.38 71.61 0 2
Mohammad Ashraful 177 169 3468 13 22.23 70.10 3 20
Mushfiqur Rahman 28 25 360 3 16.36 52.17 0 0
Tushar Imran 41 40 574 0 14.35 59.17 0 2
Rajin Saleh 43 43 1005 1 23.92 54.82 1 6
Tapash Baisya 56 41 336 13 12.00 58.33 0 0
Alok Kapali 69 66 1235 3 19.60 67.96 1 5
Mashrafe Mortaza 182 134 1604 22 14.32 88.91 0 1
Player Name Matches Innings Balls Runs Wickets BBI BBM Avg. Econ. 4w 5w 10w Extras
Hannan Sarker 20 1 3 13 0 0/13 -/- - 26 0 0 0 0
Sanwar Hossain 27 13 383 327 10 3/49 -/- 32.7 5.12 0 0 0 5
Khaled Mahmud 77 75 3385 2865 67 4/19 -/- 42.76 5.07 1 0 0 111
Hasibul Hussain 32 32 1375 1338 29 4/56 -/- 46.13 5.83 1 0 0 72
Habibul Bashar 111 6 175 142 1 1/31 -/- 142 4.86 0 0 0 2
Khaled Mashud - - - - - -/- -/- - - - - - -
Mohammad Rafique 125 124 6414 4739 125 5/47 -/- 37.91 4.43 3 1 0 111
Mohammad Ashraful 177 40 697 661 18 3/26 -/- 36.72 5.69 0 0 0 12
Mushfiqur Rahman 28 28 1332 983 19 2/21 -/- 51.73 4.42 0 0 0 18
Tushar Imran 41 5 126 103 1 1/24 -/- 103.00 4.90 0 0 0 0
Rajin Saleh 43 19 539 459 15 4/16 -/- 30.60 5.10 1 0 0 12
Tapash Baisya 56 56 2608 2452 59 4/16 -/- 41.55 5.64 2 0 0 120
Alok Kapali 69 49 1452 1255 24 3/49 -/- 52.29 5.18 0 0 0 28
Mashrafe Mortaza 182 182 9118 7287 232 6/26 -/- 31.40 4.79 6 1 0 249
Player Name Catches Stumpings Runouts
Hannan Sarker 8 0 1
Sanwar Hossain 11 0 2
Khaled Mahmud 17 0 1
Hasibul Hussain 6 0 1
Habibul Bashar 26 0 0
Khaled Mashud 91 35 6
Mohammad Rafique 28 0 4
Mohammad Ashraful 35 0 8
Mushfiqur Rahman 6 0 2
Tushar Imran 6 0 3
Rajin Saleh 9 0 5
Tapash Baisya 8 0 3
Alok Kapali 29 0 6
Mashrafe Mortaza 56 0 12