Bangladesh in Sri Lanka stats

2 Test Series | Sat, 20 Jul 2002 - Wed, 31 Jul 2002

Player Stats

Show:
Player Name Matches Innings Runs NO Avg. SR 100's 50's
Alamgir Kabir 3 5 8 1 2 9.30 0 0
Hannan Sarker 17 33 662 0 20.06 32.30 0 5
Akram Hussain Khan 8 16 259 0 16.18 37.75 0 0
Manjurul Islam 17 33 81 11 3.68 21.65 0 0
Fahim Muntasir 3 6 52 0 8.66 60.46 0 0
Enamul Haque 10 19 180 4 12 34.61 0 0
Aminul Islam snr 13 26 530 1 21.2 34.86 1 2
Talha Jubair 7 14 52 6 6.5 53.60 0 0
Ehsanul Haque 1 2 7 0 3.50 22.58 0 0
Habibul Bashar 50 99 3026 1 30.87 60.27 3 24
Khaled Mashud 44 84 1409 10 19.04 34.06 1 3
Mohammad Ashraful 61 119 2737 5 24.00 46.07 6 8
Tushar Imran 5 10 89 0 8.90 33.84 0 0
Tapash Baisya 21 40 384 6 11.29 49.93 0 2
Alok Kapali 17 34 584 1 17.69 48.62 0 2
Al Sahariar 15 30 683 0 22.76 51.39 0 4
Player Name Matches Innings Balls Runs Wickets BBI BBM Avg. Econ. 4w 5w 10w Extras
Alamgir Kabir 3 4 261 221 0 0/39 -/- - 5.08 0 0 0 10
Hannan Sarker - - - - - -/- -/- - - - - - -
Akram Hussain Khan - - - - - -/- -/- - - - - - -
Manjurul Islam 17 22 2970 1605 28 6/81 -/- 57.32 3.24 0 1 0 19
Fahim Muntasir 3 4 576 342 5 3/131 -/- 68.4 3.56 0 0 0 2
Enamul Haque 10 12 2230 1028 18 4/136 -/- 57.11 2.76 2 0 0 2
Aminul Islam snr 13 5 198 149 1 1/66 -/- 149 4.51 0 0 0 0
Talha Jubair 7 9 1090 771 14 3/135 -/- 55.07 4.24 0 0 0 12
Ehsanul Haque 1 1 18 18 0 0/18 -/- - 6.00 0 0 0 0
Habibul Bashar 50 9 282 217 0 0/1 -/- - 4.61 0 0 0 0
Khaled Mashud - - - - - -/- -/- - - - - - -
Mohammad Ashraful 61 67 1733 1271 21 2/42 -/- 60.52 4.40 0 0 0 1
Tushar Imran 5 1 60 48 0 0/48 -/- - 4.80 0 0 0 0
Tapash Baisya 21 29 3376 2137 36 4/72 -/- 59.36 3.79 1 0 0 100
Alok Kapali 17 19 1103 709 6 3/3 -/- 118.16 3.85 0 0 0 12
Al Sahariar - - - - - -/- -/- - - - - - -
Player Name Catches Stumpings Runouts
Alamgir Kabir - - -
Hannan Sarker 7 0 2
Akram Hussain Khan 3 0 0
Manjurul Islam 4 0 0
Fahim Muntasir 1 0 0
Enamul Haque 1 0 0
Aminul Islam snr 5 0 0
Talha Jubair 1 0 0
Ehsanul Haque 0 0 1
Habibul Bashar 22 0 1
Khaled Mashud 78 9 1
Mohammad Ashraful 25 0 6
Tushar Imran 1 0 0
Tapash Baisya 6 0 3
Alok Kapali 5 0 1
Al Sahariar 10 0 0