What next on the WTA Tour?

Kevin Palmer on the WTA Tour.