Dmitri Polyanin Defender

  • FC Volga Nizhny Novgorod
Born30/03/1980
Height 5'9" Weight 11.5st
HonoursRussia Promotion/Relegation : 2012 (FC Volga Nizhny Novgorod)
ClubsFC Volga Nizhny Novgorod

There is currently no news for Dmitri Polyanin.