Germany

Bayern wins, Dortmund slips, Hertha soars in Bundesliga

View gallery

100 photos

Germany slideshow